KALLELSE

till

Årsstämma

med Löa skola ekonomisk förening

i Löa skola

måndagen den 13 juni 2016 klockan 17.30

 

Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga på Löa skola

från och med den 23 maj 2016

 

Styrelsen

 

 

 

 

Är Löa skola ett alternativ för ditt barn?

 

 

  • Löa skola är en avgiftsfri skola och en ideell förening med en föräldrastyrelse. Alla medel går direkt till verksamheten för alla elevers/barns bästa.
  • Skolan fick mycket beröm av skolinspektionen vid deras senaste inspektion våren 2013.
  • Skolans elever får bättre resultat på nationella prov jämfört med andra skolor i regionen.
  • Trivseln och nöjdheten från elever och föräldrar är väldigt stor och mycket högre i jämförelse med de kommunala skolorna.
  • Vi lagar hemlagad mat från grunden som är mycket uppskattad, skolmat Sverige rankar oss som nr. 14 i hela Sverige!!
  • Vi har en mycket god skolskjutsservice med personliga och kunniga chaufförer som månar om barnens bästa.
  • Vi har ett aktivt fritidshem där barnen kan få hjälp med läxläsning, och personlig utveckling.

 

Skolan är inte så stor, men tillräckligt stor för att vi ska kunna erbjuda alla elever till och med årskurs 6 en grundskola att trivas och utvecklas i. På Löa skola utbildar vi eleverna för att maximera deras potential att få kunskaper och färdigheter för hela livet.

 

Skolan har kunskap i en trygg och lärande miljö som profil. Vi anser att alla har rätt att känna glädje trygghet och må bra i skolan.

 

Lärare och övrig personal är kompetenta och har ett starkt och medkännande engagemang för eleverna och verksamheten. Vi driver verksamheten enligt skollagens och läroplanens intentioner och alla elever har en stabil grund att stå på när de lämnar oss och går vidare till högstadiet.

 

Är ni nyfikna på vår verksamhet är ni välkomna

att ringa eller skicka e-post till mig.

 

Margareta Gustafsson / t.f Rektor

 

Telefon: 0580-301 00

Mobil: 070-278 40 52

Epost: loaskola@loaskola.se

 

 

 

 

 

Välkommen till Löa skola!

 

KONTAKT

Östra Löa 304, 714 94 Kopparberg

0580 - 301 00

rektor@loaskola.se

 

HITTA HIT