Nytt & Aktuellt
Veckobrev >
Matsedel
Sjukanmälan
Skolskjuts
Föräldrainsats
Lediga jobb
Till Löa by
Kvalitetsredovisningar
Bildgalleri
Skolrådet
 

 

Förskola och skolbarnomsorg

Trollebo Förskola


Trollebo förskola ligger i byn Löa i Lindesbergs kommun. Förskolan och fritidshemmet ”Kantarellen” ligger strax intill Löa skola.
All verksamhet drivs av Löa skola ekonomisk förening.
På Trollebo finns tre avdelningar ”Bergatrollet”, ”Skogstrollet” för barn i åldern 1-4 år och " Trollgrottan" för barn i åldern 4-5 år. På förskolan går det ca 40 barn.

Förskolan är precis ny och ombyggd.  Den är fantastisk fin med tre små avdelningar. Ett nytt och funktionellt kök och en stor samlings/matsal.
Förskolan har i dagsläget 9 anställda varav 7 arbetar pedagogiskt i barngrupp, en sköter lokalvårdaren och en finns i köket.
Trollebo har en stor utegård att leka på och vi har nära till skogen. Mittemot förskolan ligger en hage där det ibland går betande kor.

På Trollebo förskola arbetar vi utifrån förskolans egen läroplan Lpfö 98, som bygger på att omsorg och pedagogik hör samman och är det första steget i ett livslångt lärande. I läroplanen betonas lekens betydelse för barns utveckling och lärande. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.

Vision
På vår förskola är barnen och deras föräldrar/vårdnadshavare trygga. Barnen trivs och tycker det är roligt att gå till förskolan. Förskolan fångar barnens intressen och skapar också nya. Barnen ska ha möjlighet att utvecklas tillsammans med lyhörda vuxna som är bra förebilder för barnen. Barnen lär sig att respektera alla människors likheter och olikheter.
Vi försöker dagligen ta vara på möjligheterna som vår närmaste utemiljö erbjuder.


   

 fritids

Fritids

 Löa Skola erbjuder även skolbarnomsorg. En fristad efter skolan där inomhus lek och utomhusaktiviteter i möjligaste mån anpassas efter barnens önskningar och behov.

 

Vi vill
  •  locka barnen till nyfikenhet och ge inspiration till upptäckarglädje
  • uppmuntra barnen till kreativitet genom lek och skapande aktiviteter
  • att barnen ska känna sig trygga
  • stärka barnens individualitet och självkännedom
  • att varje barn ska känna sig viktigt och unikt

      

Det är viktigt att barn och föräldrar trivs! Nöjda föräldrar resulterar ofta i nöjda barn och nöjda barn resulterar i nöjda föräldrar.
 

Antalet inskrivna barn är för närvarande ca 30 stycken.

 Om Löa skola >
Lokala kursplaner
Scheman
Arbetsplaner
Styrelsen
Blanketter och ansökningar
Kontakt
Klagomål
Stipendium
Tillbaka till startsidan
© Webbproduktion Liw Design