Nytt & Aktuellt
Veckobrev >
Matsedel
Sjukanmälan
Skolskjuts
Föräldrainsats
Lediga jobb
Till Löa by
Kvalitetsredovisningar
Bildgalleri
Skolrådet
 

 

Om Löa skola

Historia

Den första "barna-läraren" som det står i Husförhörslängden hette Petter Modin, f. 1726. Han var koministerson från Köping och kom till Löa 1754 och stannade sedan kvar i resten av sitt liv. Han bodde vid det s.k. Modins torp i Östra Löa (nuvarande Källhagen) och arbetade som ambulerande lärare i Nederhyttan, Stråssa och Löabyarna.
År 1820 fanns det två lärare i socken, Säfström och Öhrn. De var också ambulerande och använde sig av Bell-Lancastermetoden: de bästa eleverna av de äldre barnen undervisade de yngre.
År 1836 hade läraren Löabyarna, Kårberg, Nederhyttan, Rosendahl samt Holmsjön. De stannade ett par månader på varje plats. Man undervisade i stavning, renläsning, skriv- och räknekonst, historia och geografi. Pojkarna läste dessutom geometri.

En kontinuerlig "fast" storskola kom till 1850 och låg på nuvarande skoltomt. Det var bara storskolan som fick rum i skolbyggnaden. Småskolan förde fortfarande en ambulerande tillvaro och hyrde in sig bl.a. hos Per-Magnus Larsson Juthemmanet V.Löa samt i Norra Gården. Där skulle hyttdrängarna varje morgon under vintern ställa in 2 st. slaggkossor för värmens skull! Så var det ordnat ända till 1881 då Missionshuset byggdes och skolan kunde hyra in sig där. En filial till småskolan inrättades mellan 1875-1881 på Löa Born i smedkasernen. Man ansåg att småbarnen annars fick för lång skolväg. Som lärare anställdes en hemmansägare Grönberg som hade svårt att försörja sig: Han kunde hjälpligt läsa och räkna och fick avsked efter 4år pga. sjukdom.

Under år 1876 gick det 80 barn i storskolan och 50 i småskolan. Nuvarande skola byggdes för kommunala pengar 1909. Kostnaden var ca 20 000 kr De första lärarna var Johan Lindahl och Gunhild Olsson. Löa Friskola startade hösten 1993 med 37 elever. Innevarande läsår 08/09 är elevantalet 124 st. För den intresserade finns mer källmaterial i byarkivet.

 

Nuläge

Skolan är inte så stor, men tillräckligt stor för att vi ska kunna erbjuda alla elever till och med årskurs 6 en grundskola att trivas och utvecklas i.

På Löa skola utbildar vi eleverna för att maximera deras potential att få kunskaper och färdigheter för hela livet. Skolan har kunskap i en trygg och lärande miljö som profil. Vi anser att alla har rätt att känna glädje trygghet och må bra i skolan.

Lärare och övrig personal är kompetenta och har ett starkt och medkännande engagemang för eleverna och verksamheten.

Vi driver verksamheten enligt skollagens, och läroplanens intentioner och alla elever har en stabil grund att stå på när de lämnar oss och går vidare till högstadiet.

Under pågående läsår ser klasserna ut på följande sätt:

Förskoleklassen                 9 elever
1:an                                     13 elever
2:an                                     14 elever

3:an                                     21 elever
4-5 :an                                 17 elever
5:an                                     16 elever
6:an                                     17 elever

På vår förskola; Trollebo, har vi 47 barn inskrivna.

Förskolan är precis utbyggd och mycket fint renoverad. Där har vi ambitiösa, aktiva pedagoger och personal med en positiv barnsyn. Små barngrupper är vårt signum.

På fritidshemmet Kantarellen går ca 30 barn. Utifrån skoldagen planerar fritidshemmets personal en variationsrik och bra eftermiddag för barnen. Lek och spännande pedagogiska aktiviteter blandas. Barnen har också möjlighet till läxläsning. 

Vi följer upp elevernas kunskaper med de obligatoriska nationella proven i årskurs 3 och 6. I svenskan utför vi dessutom DLS-test i alla årskurser. Detta för att kunna sätta in specifik hjälp när det behövs. Vi arbetar med Lexia och mattekungen för att stödja de som har, matte, läs och skrivsvårigheter eller dyslexi.

Skolans val är den lektion i timplanen som varje skola själv avgör hur den ska nyttjas. Vi kommer att betona estetiskt verksamhet under kommande år med musik, drama, bild och slöjd som stående inslag.

Engelska introduceras redan i förskoleklass.

Idrott och rörelse är viktigt för oss. Vi ordnar varje år, Barnens Vasalopp, tur på Bergslagsleden, Skoljoggen, friidrottsdag, lingonplockning och utflykt till Klacken.

De yngre eleverna undervisas huvudsakligen praktiskt i So och No-ämnena, men allt eftersom läskunnigheten tilltar varvas praktiken med teori. Närheten till skog och mark ger oss en optimal möjlighet till praktiska övningar.

Under höstterminen åker alla elever i årskurs två till Energikällan i Lindesberg en förmiddag i veckan och får simundervisning.

För att förse eleverna med sociala färdigheter och för att påbörja processen med att bygga upp varje enskild elevs självkänsla tar vi hjälp av Projekt Charlie och Stegvis.

Vid behov handleder specialpedagog personalen eller upprättar pedagogiska kartläggningar.

Vår skolläkare heter Jeff Irvine, skolsköterska är Anette Sjögren och vår skolpsykolog heter Maria K-Nordin.

Skollunchen lagas av Ulla och Maria, skolans matteam. Vårt nya kök håller senaste EU-standard och invigdes tillsammans med den nya matsalen i slutet av maj år 2007.

Skolgården erbjuder aktiviteter av skiftande slag och ramar tryggt in skolan mot den idylliska omgivningen.

Skolskjuts erbjuds kostnadsfritt elever inom Löa skolas naturliga upptagningsområde.  

Är ni nyfikna på vår verksamhet är ni välkomna att ringa eller skicka e-post till mig.

Richard Linder, rektor

Telnr: 0580-301 00   Mobil: 070-250 08 24 

Epost: rektor@loaskola.se
www.loaskola.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 Om Löa skola >
..... Läsåret
..... Pedagogik
..... Löa skola ekonomisk förening
..... Var finns vi? Upptagningsområde
Lokala kursplaner
Scheman
Arbetsplaner
Styrelsen
Blanketter och ansökningar
Kontakt
Klagomål
Stipendium
Tillbaka till startsidan
© Webbproduktion Liw Design