Nytt & Aktuellt
Veckobrev >
Matsedel
Sjukanmälan
Skolskjuts
Föräldrainsats
Lediga jobb
Till Löa by
Kvalitetsredovisningar
Bildgalleri
Skolrådet
 

 

Skolrådet

Skolråd                                       2013-05-13

 

Mötesanteckningar

 

 

Närvarande:

Från styrelsen: Margareta Gustafsson,  Från personalen Richard Linder, Från föräldrar, Elin Johansson, Kajsa Norling. Från eleverna Mathilda Persson

 

Frånvarande:

.Från eleverna Vilma Johansson

 

 

 1. Mötes formalia.
 2. Information och diskussion om Förskolans utbyggnad.
 3. Information om de inköp och förändringar av lekmiljön. som planeras.
 4. Information och samtal om skolan ekonomi. Förslag från skolrådet var att det återigen sätts upp en barometer mätare. För att alla skall kunna följa hur det går med de extra miljöpengar som Löbo delar ut.
 5. Information om att skolinspektionen kommer den 28/5.
 6. Mötet avslutades

 

 

 

 

Richard Linder

Rektor

 

Skolråd                                       2013-03-18

 

Mötesanteckningar

 

 

Närvarande:

Från styrelsen: Margareta Gustafsson, Jessica Gerebrand, Lotta Johansson, och Thomas Jezek. Från personalen Richard Linder. Från eleverna Vilma Johansson

 

Frånvarande:

Från personalen Elin Johansson och Kajsa Norling. Från eleverna Mathilda Persson.

 

 

 1. Mötes formalia
 2. Samtal om värdegrundsarbetet, skollagens kapitel om trygghet och studiero och om hur skolan konkret arbetar med att hjälpa elever som hamnar i svårigheter när det gäller sitt uppförande.
 3. Information och diskussion om Förskolans utbyggnad.
 4. Information om elevrådsarbetet och de inköp och förändringar av lekmiljön. som planeras.
 5. Informations om skolan ekonomi
 6. Mötet avslutades

 

 

 

 

Richard Linder

RektorOm Löa skola >
Lokala kursplaner
Scheman
Arbetsplaner
Styrelsen
Blanketter och ansökningar
Kontakt
Klagomål
Stipendium
Tillbaka till startsidan
© Webbproduktion Liw Design