Nytt & Aktuellt
Veckobrev >
Matsedel
Sjukanmälan
Skolskjuts
Föräldrainsats
Lediga jobb
Till Löa by
Kvalitetsredovisningar
Bildgalleri
Skolrådet
 

 

Hugo Söderlöfs minnesfond

Förslag till stadgar för Hugo Söderlöfs minnesfond

§ 1. Fondens namn är Hugo Söderlöfs minnesfond. Fonden bildades i samband med Hugo Söderlöfs bortgång som ett uttryck för hans engagemang för musik och för Löa skola.

§ 2. Minnesfondens syfte är att dela ut stipendier i musik till elever vid Löa skola.   

§ 3.  Fondens kapital är 6 880:-

§ 4. Fonden skall förvaltas av Löa skola ekonomisk förenings styrelse.

§ 5. Enskilds ansökan om stipendium, med motivering eller förslag på stipendiat, med motivering, lämnas till Löa skolas styrelse senast 31 oktober

§ 6. Löa skola ekonomisk förenings styrelse beslutar i samråd med en representant för familjen Söderlöf om utdelningen vid föreningens styrelsemöte i november.

§ 7. Utdelning av stipendiet sker i samband med skolans temadag” Jag kan” i slutet av höstterminen.

§ 8. Stipendiebeloppet skall vara 1000:- per år

§ 9. Gåvor till fonden mottages tacksamt

§ 8. Ändringar av dessa stadgar kan efter samråd med familjen Söderlöf beslutas av Löa skolas ekonomisk förenings styrelse med minst 2/3 majoritet.

 

Löa  7 november 2011

 

 

Birgitta Carlsson                                                        Margareta Gustafsson                                                                                                                                        Om Löa skola >
Lokala kursplaner
Scheman
Arbetsplaner
Styrelsen
Blanketter och ansökningar
Kontakt
Klagomål
Stipendium
Tillbaka till startsidan
© Webbproduktion Liw Design